20 godina uz Vas

Alternativa d.o.o Sarajevo je  osnovana u  februaru 1997. godine i poslujemo kao Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge.
Proizvodna djelatnost naše kompanije vrši se na dvije lokacije i to u industrijskoj zoni Famos u Sarajevu i u naselju Zalužani u Banjoj Luci. Najznačajniji dio poslovanja firme jeste proizvodnja profilisanih krovnih i fasadnih limova, sendvič panela, svih vrsta opšava, kao i kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda.

Oprema i objekti kojima raspolažemo.


U ovom sažetom hronološkom slijedu osvrnut ćemo se na razvoj firme Alternativa d.o.o. od njenog postanka do danas: