Topterm FP - fasadni termoizolacioni paneli sa skrivenim vijkom

Obavještavamo cijenjene kupce da je u toku instaliranje nove opreme za proizvodnju PU panela gdje možemo ponuditi i nove fasadne profile termoizolacionih panela.
Topterm FP je fasadni termoizolacioni panel sa skrivenim vijkom i ispunom od poliuretana. Panel se sastoji od dva profilisana lima debljine od 0,45 do 0,60 mm sa vanjskim mikroprofilisanim limom, a za unutrašnji lim možete birati između linijske (tzv.lamperija) profilacije i mikroprofilacije.

Debljine u kojima se rade ovi paneli su od 40 do 120 mm. Inovativan vodosigurnosni žlijeb Topterm FP panela omogućava sigurno postavljanje fasadnih panela u svim smjerovima (horizontalno, vertikalno, dijagonalno...) bez opasnosti da će doći do prodora oborinske vode u objekat.
Topterm ZP su novi pregradni termoizolacioni paneli sa poliuretanskom ispunom i sa dvije vrste profilacije, linijska i mikroprofil. Debljine panela mogu biti od 40 do 180 mm.
Naš lager proizvoda je uvijek opremljen velikom količinom limova u širokoj paleti boja što omogućava kratke rokove isporuke termoizolacionih panela napravljenih po želji/specifikaciji kupca. Kombinacija boja, bilo da se radi o vašem projektu ili ideji koju će Vam predložiti naš tim arhitekata, će fasadu vašeg objekta učiniti lijepom, skladnom i modernom.