Najuspješnija poslovna godina

Uspjeh kompanije „Alternativa“ d.o.o. definitivno je ove godine doživio svoj vrhunac. Ono što će ostati zapamćeno jeste činjenica da je 2014. godina u historiji postojanja kompanije, najuspješnija poslovna godina po prometu i profitu koji je kompanija ostvarila. Dobra organizovanost, maksimalno zalaganje svih uposlenika, želja, entuzijazam su samo neki od aduta naše kompanije koji su nam pomogli u ostavrenju našeg cilja. Uprkos mnogim preprekama, na koje je kompanija nailazila u ovoj godini, kao što su poplave i februarski protesti, kompanija je uspješno savladala i uspjela ostvariti zavidan uspjeh. Dakle, još jednom smo dokazali i pokazali da možemo, te opravdali svoju titulu lidera na području BiH i u regiji.