Posjeta Švicarskog ambasadora

 

Našu kompaniju je u ponedjeljak 02.03.2015. godine posjetio ambasador Švicarske, njegova ekselencija, Heinrich Maurer u pratnji saradnika ambasade. Generalni direktor i direktor marketinga, uz asistenciju osoblja kolektiva “Alternative”, organizovali su doček i priredili svečani ručak.

Ambasador je u pratnji generalnog direktora i direktora marketinga, obišao službe i proizvodne prostore kompanije, te se upoznao sa proizvodnim programom i raspoloživom opremom. Bio je pozitivno iznenađen radom i uspjesima “Alternative”. Prilikom posjete ambasador je istakao da se na primjeru Alternative uvjerio da kompanije u Bosni mogu biti uspješne, ali je za to potreban predan rad i angažman.
Izražavamo svoju zahvalnost za posjetu gospodina ambasadora i iskazani interes za poslovanje naše kompanije i njen razvoj.