Prijem posljednjih elemenata nove linije

Rukovodstvo Alternative je bilo u posjeti kod isporučioca nove linije za proizvodnju termo izolacionih panela. 

Razlog posjete je bio prijem preostalih elemenata linije.  Naše rukovodstvo je izrazilo zadovoljstvo kvalitetom izradjenih elemenata, te rokovima izvrsenja. 

Ovom prilikom izvršen je posljednji prijem elemenata nove linije.