Trapezni limovi

Trapezni limovi koje proizvodi firma Alternativa d.o.o. Sarajevo su izvrstan i pouzdan proizvod za pokrivanje i oblaganje objekata. Široku primjenu imaju kod industrijskih hala, stambenih i poslovnih objekata, prodajnih centara, skladišta, nadstrešnica, štala, garaža i pomoćnih objekata.

Svi trapezni profili se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim žlijebom koji u potpunosti omogućava pravilno funkcionisanje krovnog pokrivača. Trapezno profilisani limovi se proizvode u tablama na tačnu dužinu i boju po zahtjevu kupca, tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Sa ovako profilisanim limovima i uz stručno osoblje montaža lima je puno lakša i preciznija. Svi profili se rade od pocinčanog plastificirano bojenog lima debljine do 0,70 mm. Također možemo valjati i aluminijske, pocinčane i inox limove.

Kompletan asortiman trapeznih limova posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti što je verificirano od strane IMK - Instituta za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primjenjenim repromaterijalima.