Uspjeh kompanije „Alternativa“ d.o.o. definitivno je ove godine doživio svoj vrhunac. Ono što će ostati zapamćeno jeste činjenica da je 2014. godina u historiji postojanja kompanije, najuspješnija poslovna godina po prometu i profitu koji je kompanija ostvarila.

Izvršena je nabavka dva viljuškara i to:

Zadovoljstvo nam je obavjestiti cijenjene kupce, da smo izvršili nabavku dvije nove linije za profilaciju limova i opreme za sječenje i savijanje limova:

Zadovoljstvo nam je obavjestiti Vas da smo u maju 2012.godine pokrenuli proizvodnju ČELIČNIH POCINČANIH KONTEJNERA ZAPREMINE 1,1 m3.

Krov-portal

Krov je gornji, završni dio građevine, koji je štiti od atmosferskih utjecaja; arhitekturi je jedan od elemenata konstrukcije koji spada u terete.

Ne postoji općenito najbolji krovni pokrov, ali se za tačno određeni krov može odabrati njemu pripadajući najbolji pokrov. Na odabir krovnog pokrova utječe više faktora: najosnovniji je nagib krovnih ploha. Svaki proizvođač krovnih pokrova daje tačne upute i propisuje minimalne nagibe krovnih ploha za svoje pojedine proizvode.

Krov-portal

Dejan Tovilović - 20.02.2014 18:35

Činjenica da se na krovovima nekoliko škola u Republici Srpskoj i dalje nalaze stare i oštećene salonitne ploče, a koje u svom sastavu sadrže azbest, materijal za koji je dokazano da je kancerogen, svakako bi trebalo da zabrine sve one koji borave ispod tih krovova i uključi stručnu javnost po ovom pitanju.

Ne treba voditi rasprave o tome da li će se klima promijenti. Ona se već mijenja. Svjedoci smo tome mi sami - svake godine slušamo i gledamo vijesti ili sami doživljavamo svu ćud današnjih vremenskih prilika: snažne i dugotrajne udare vjetra, lokalna nevremena praćena gradom, češće prodore hladnog zraka sa sjevera i izuzetno niskih temperatura koje ih prate, kao i neuobičajenih vrućih ljetnih dana pa se unazad deset godina mjere najviše vrijednosti temperatura zraka od kada meteorologija bilježi takve podatke.