Projekti

U toku mjeseca septembra 2013 su izvedeni krovopokrivački, limarski i fasaderski radovi na objektu tržni centar „Konjic“ u Konjicu. Radovi su izvedeni u planiranom roku od mjesec dana i to za više od 6000 m2 krova i fasade.

Alternativa d.o.o. uvijek raspolaže sa dobro opremljenim lagerom materijala, tako da na zahtjeve kupaca možemo odgovoriti brzo i kvalitetno.