Alternativa kroz brojeve

Upravna zgrada

Postepeno, obim posla se svakim danom povećavao. Savremena oprema, širok asortiman proizvoda vrhunskog kvaliteta i dugogodišnjeg trajanja, doprinijeli su boljem i upješnijem poslovanju firme.
Proizvodna djelatnost naše kompanije vrši se na dvije lokacije i to u industrijskoj zoni Famos u Sarajevu i u naselju Zalužani u Banjoj Luci. Najznačajniji dio poslovanja firme jeste proizvodnja profilisanih krovnih i fasadnih limova, sendvič panela, svih vrsta opšava, kao i kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda. Kroz egzaktne pokazatelje, navodimo opremu i objekte kojima raspolaže naša kompanija, a to su:
•    kompletno postrojenje za izradu termoizolacionih panela, koje uključuje četiri linije za profiliranje, postrojenje za punjenje, manipulatori za odlaganje gotove robe, kao i linije za sječenje i pakovanje panela,
•    pet automatskih linija za profiliranje limova u obliku crijepa,
•    osam automatskih linija za profiliranje trapeznih i sinusnih limova,
•    dvije automatske linije za profiliranje samouklapajućih i kasetnih limova,
•    dvije automatske linije za profiliranje stropnog profila,
•    tri linije za proizvodnju polukružnih oluka,
•    četiri linije za proizvodnju spusnih cijevi,
•    automatska linija za profiliranje „C“ greda,
•    automatska linija za profiliranje „Z“ greda,
•    automatska linija za izradu vinogradarskog (vrtlarskog) stuba,
•    linija za izradu vanjske ograde od limenih profila,
•    četiri automatske linije za uzdužno i poprečno rasijecanje lima debljine od 1,0-3,0 mm sa automatskim namotačem,
•    automatska kombinovana linija za izradu vjetar lajsne,
•    četiri CNC savijačice,
•    dvije apkant prese sa sjekačicom do debljine 6,0 mm,
•    dvoje CNC škare 3 m za sječenje lima,
•    trideset i dvije hidraulične i ekscentar prese kapaciteta 25 - 200 tona,
•    linija za elektrostatsko plastificiranje metala,
•    dva tunela za pakovanje robe metodom termo skupljanja,
•    devet kranova nosivosti 10 tona za manipulaciju,
•    deset viljuškara nosivosti od 3 do 6 tona,
•    sve linije su opremljene automatskim hidrauličnim odmotačima,
•    17.000 m2 zatvorenog i 7.000 m2 otvorenog proizvodno-skladišnog prostora,
•    hidraulična presa snage 350 tona,
•    lager sa minimalno 2000 tona raznih limova za trgovinu i proizvodnju.