Najuspješnija poslovna godina

Dobra organizovanost, maksimalno zalaganje svih uposlenika, želja, entuzijazam su samo neki od aduta naše kompanije koji su nam pomogli u ostavrenju našeg cilja. Uprkos mnogim preprekama, na koje je kompanija nailazila u ovoj godini, kao što su poplave i februarski protesti, kompanija je uspješno savladala i uspjela ostvariti zavidan uspjeh. Dakle, još jednom smo dokazali i pokazali da možemo, te opravdali svoju titulu lidera na području BiH i u regiji.