Garancija kvaliteta

Alternativa d.o.o. uspješno posluje već više od 17 godina sa stalnim sjedištem firme u Sarajevu i Banjoj Luci. Društvo bilježi konstantan rast u ukupnom godišnjem prihodu i profitu. Stabilno poslovanje je rezultat konstantnog ulaganja u opremu i kadrove, kao i saradnja sa renomirnim svjetskim kompanijama koje garantuju za kvalitet isporučenog repromatijala. Istu garanciju i mi dajemo svojim kupcima u pisanoj formi, a koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.
Svjesni smo da drugi proizvođači profilisanih limova daju usmene garancije za period od 30 pa čak i 50 godina, ali samo izgovorena riječ bez pisanog i ovjerenog dokaza ne vrijedi u pravnom slučaju. Da, i mi usmeno kažemo da je vijek trajanja lima oko 50 godina i jeste ako je materijal propisno antikorozivno zaštićen za što nama garantuju dobavljači, a mi garantujemo svojim kupcima. Svi nedostaci u adekvatnoj zaštiti lima će se pojaviti u roku od 2 godine ako je taj materijal izložen vanjskim uticajima. Alternativa d.o.o. daje uz račun ovjeren Garantni list na kojemu između ostalog stoji:
a)    Garancija se odnosi na proizvode i trgovačke robe iz proizvodno-prodajnog programa prodavca, isporučene prema navedenom računu / računima. U prilogu eventualne reklamacije OBAVEZNO priložiti kopiju računa o kupovini robe.
b)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje ISKLJUČIVO za prohrđavanje lima,  tj. garantuje se da materijal strukturom, kvalitetom i drugim karakteristikama odgovara karakteristikama pocinčanih bojenih limova.
c)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje isključivo na tvornički proizvedene proizvode u okviru izlaznih dimenzija i vrste materijala.
d)    Vremenski period važenja garancije na prohrđavanje limova iznosi 10 GODINA od datuma prodaje.
e)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje na značajnu promjenu boje lima na period od dvije godine od datuma prodaje.
f)    Pravo na garanciju se gubi nakon isteka garantnog roka.
g)    Garancija važi isključivo uz poštovanje principa i propisa za ugradnju materijala ove vrste, odnosno uzansi i važećih propisa u građevinarstvu te poštovanje instrukcija vezanih za transport, skladištenje i ugradnju koje su date u katalozima prodavca.
h)   Garancija vrijedi ukoliko su korišteni isključivo proizvodi i robe davaoca garancije (vijci, opšavi, oluci, i ostalo)
i)    Garancija ne važi za mehanička oštećenja nastala poslije preuzimanja robe, u slučajevima više sile i oštećenja uzrokovana hemijskim i drugim negativnim uticajima iz okoline.
j)    Garanciju za kvalitet izvedenih montažnih radova daje Izvođač radova.

Korisni savjeti:    Prilikom kupovine profilisanih limova obratite pažnju na slijedeće:
        Koja je vrsta materijala (čelični limovi, aluminijski, bakarni...)
        Koji je vrsta i stepen antikorozivne zaštite ( Alu-Zinc, Zn, primer...)
        Koja je vrsta i stepen završnog zaštitnog sloja lima (poliester, pural, plastisol...)
        Koje je porijeklo strojeva i alata koji profilišu limove
        Tražite da Vam pokažu obrazac pisane garancije prije nego što dogovorite kupovinu

Dobitnici smo mnogih plaketa i međunarodnih priznanja od kojih izdavajamo: ZEPS-ova priznanja za proizvode: lim u obliku crijepa i termoizolacioni panel, kao i plaketu općine Ilidža za postignute rezultate u radu i upošljavanju radnika. Firma je od 2003. godine nosilac međunarodnog certifikata ISO 9001:2000 odnosno ISO 9001:2008 izdatog od strane renomirane njemačke certifikacijske kuće TUW Bayern iz Minhena. Naši kupci i poslovni partneri u zemlji i svijetu su se uvjerili u profesionalnost i odgovornost našeg tima koji kupca uvijek stavlja na prvo mjesto