Tehnička podrška

Naš tim stručnjaka iz oblasti arhitekture, građevine i mašinstva vam je na raspolaganju za sve nedoumice koje se mogu pojaviti prilikom odabira pokrova ili fasade. Stručna tehnička pomoć između ostalog obuhvata:
-    Razrada komplikovanih viševodnih krovova sa ciljem optimizacije materijala
S obzirom za se profilisani limovi proizvode na tačno željenu/zadatu dužinu, potrebno je odrediti specifikaciju tabli sa dužinama i brojem komada istih. Naši inžinjeri će na osnovu dimenzija krovnih ploha koje dostavite i prema odabiru željenog profilisanog lima, uraditi nacrte slijeda postavljanja pokrovnih tabli što će pored znatne uštede materijala uveliko olakšati i ubrzati montažu.
-    Izrada kompletne specifikacije svih potrebnih elemenata krova ili fasade
Bez obzira da li se radi o jednostavnom dvovodnom krovu, fasadi ili javnom objektu, naš tim inžinjera će na osnovu ulazih informacija koje dostavite uraditi kompletnu specifikaciju i ponudu materijala (limovi, nosači, opšavi, oluci, vijci, galanterija...) koja je potrebna za pokrivanje ili oblaganje vašeg objekta.
-    Izrada predmjera i karakterističnih arhitektonskih detalja
Za javne, stambene, poslovne, industrijske i sportske objekte na osnovu dostavljenog projekta i prihvaćene ponude, vršimo izradu predmjera za krovopokrivačke, fasaderske i limarske radove. Takođe, naš tim stručnjaka će vam pomoći ili razraditi sve vitalne arhitektonske detalje vezane za ovu branšu.
-    Izrada idejnih i izvedbenih projekata fasade
Danas je sistem brze montažne gradnje sve zastupljeniji kod nas i u svijetu. Po ovom sistemu se najčešće rade industrujske hale, distributivni centri, skladišni objekti i sl. Imamo zavidno iskustvo u projektovanu fasada za ovakve objekte, pri čemu Investitoru dajemo najoptimalnije prijedloge koji će zadovoljiti estetske, konstruktivne, tehničke i ekonomske zahtjeve.
-    Nadzor nad izvođenjem krovopokrivačkih, fasaderskih i limarskih radova
Naš tim certificiranih inžinjera ima dugogodišnje iskustvo u nadzoru nad izvođenjem krovopokrivačkih, limarskih i fasaderskih radova za sve vrste objekata.
-    Savjetovanje pri odabiru materijala / proizvoda
Naš stručni tim će Vam pomoći u odabiru proizvoda koji tehničkim karakteristikama i estetski najviše odgovara vašim potrebama. Upoznat će vas sa karakteristikama profila, debljinom materijala, vrstama antikorozivne zaštite, garancijom, mogućnostima ugradnje, održavanju i sl.


Zašto kupiti u Alternativi?

 • Već 20 sigurnih i uspješnih godina uz Vas

 

 • 10.000.000 m2 profilisanih limova

 

 • Najbolji su nama ukazali svoje povjerenje

 

 • Apsolutni regionalni lider u ovoj oblasti

 

 • Najsavremenija oprema renomiranih evropskih proizvođača

 

 • Repromaterijali za proizvodnju vrhunskog kvaliteta

 

 • Pisana garancija za isporučeni proizvod

 

 • Atesti nadležnih instituta za sve proizvode

 

 • Moderan dizajn vrhunskog estetskog izgleda

 

 • Proizvodnja na tačno željenu dimenziju i boju

 

 • Najbolji omjer cijene i kvaliteta

 

 • Najširi asortiman proizvoda

 

 • Širok izbor boja, Kratak rok izrade

 

 • Besplatna tehnička podrška našeg stručnog osoblja