Komunalna oprema

U asortimanu proizvoda se nalazi i komunalna oprema. Tokom 2012. godine Alternativa je od firme UNIS Kovina d.d Visoko preuzela tehnologiju za proizvodnju čeličnih kontejnera zapremine 1,1 m2, 5,0 m3 i 7,0 m3, korpica i kanti za otpatke, nadzemnih i podzemnih rezervoara za gorivo, te opreme za održavanje zimskih puteva.

Preuzeta tehnologija i oprema je značajno unaprijeđena tako da se danas nude vrhunski proizvodi sa lagera ili u kratkim rokovima isporuke.

Korpa za otpad zapremine 90 litara je predviđena za skupljanje kućnog smeća, a radi trajnosti je zaštićena toplim pocinčavanjem od utjecaja kiseline koja se javlja u smeću. Opremljena je poklopcem koji se otvara prilikom utovara i pražnjenja preko obrtnih oslonaca.
Tehničke karakteristike:
-Mobilna kanta za čvrsti kućni otpad, zapremine 90 litara;
-Napravljena od dekapiranog čelika (1,25-1,5mm), toplo pocinčana;
-Omogućen je utovar u autosmećarske nadgradnje sa univerzalnim podizačima kanti i kontejnera, prema DIN standardu.