Ravni i rasječeni limovi

Ravni i rasječeni limovi koje nudi Alternativa obuhvataju širok spektar limova različitih namjena.

U našoj ponudi možete naći:

* Tvrde limove kvaliteta DX51D koji su namjenjeni mašinskoj profilaciji i savijanju,
* Polutvrde limove kvaliteta DX52D i PLX koji su namijenjeni falcanju,
* Meke limove kvaliteta DX53D koji su namijenjeni proizvodnji oluka i cijevi.

Također, u našoj ponudi se uvijek nalaze limovi različitih površinskih zaštita pa tako nudimo: poliester, mat poliester, plastisol, pural, pocinčane limove, inox limove, kao i limove prema pojedinačnom zahtjevu kupca.

Svi limovi koje koristimo i nudimo posjeduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti i trajnosti materijala.

 

Tehničke karakteristike