Alternativa uspješno izvršila prva testiranja vatrootpornih panela

U Alternativinoj novoj fabrici izvršena su  testiranja vatrootpornih panela na vatru.

Testiranja su pokazali odličan rezultat. Testirani paneli dobili su ateste za vatrootpornost u trajanju od 60 minuta. Ispitivanja su vršena na panelima debljine 100 i 120 mm.

Budući da je plasman večine naših proizvoda planiran na europsko tržište, Alternativa će prema standardima EU nastaviti sa testiranjama i drugih vrsta panela.