Garancija kvaliteta

Alternativa d.o.o. uspješno posluje već više od 17 godina sa stalnim sjedištem firme u Sarajevu i Banjoj Luci. Društvo bilježi konstantan rast u ukupnom godišnjem prihodu i profitu. Stabilno poslovanje je rezultat konstantnog ulaganja u opremu i kadrove, kao i saradnje sa renomirnim svjetskim kompanijama koje garantuju za kvalitet isporučenog repromaterijala. Istu garanciju i mi dajemo svojim kupcima u pisanoj formi, a koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.


Svjesni smo da drugi proizvođači profilisanih limova daju usmene garancije za period od 30 pa čak i 50 godina, ali samo izgovorena riječ bez pisanog i ovjerenog dokaza ne vrijedi u pravnom slučaju. Da, i mi usmeno kažemo da je vijek trajanja lima oko 50 godina, što i jeste ako je materijal propisno antikorozivno zaštićen za što nama garantuju dobavljači, a mi garantujemo svojim kupcima. Svi nedostaci u adekvatnoj zaštiti lima će se pojaviti u roku od 2 godine ako je taj materijal izložen vanjskim utjecajima. Alternativa d.o.o. daje uz račun ovjeren Garantni list na kojem, između ostalog, stoji:
a)    Garancija se odnosi na proizvode i trgovačke robe iz proizvodno-prodajnog programa prodavca, isporučene prema navedenom računu / računima. U prilogu eventualne reklamacije OBAVEZNO priložiti kopiju računa o kupovini robe.
b)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje ISKLJUČIVO za prohrđavanje lima,  tj. garantuje se da materijal strukturom, kvalitetom i drugim karakteristikama odgovara karakteristikama pocinčanih bojenih limova;
c)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje isključivo na tvornički proizvedene proizvode u okviru izlaznih dimenzija i vrste materijala;
d)    Vremenski period važenja garancije na prohrđavanje limova iznosi 10 GODINA od datuma prodaje;
e)    Garancija za proizvode od bojenog plastificiranog  lima se daje na značajnu promjenu boje lima na period od dvije godine od datuma prodaje;
f)    Pravo na garanciju se gubi nakon isteka garantnog roka;
g)    Garancija važi isključivo uz poštovanje principa i propisa za ugradnju materijala ove vrste, odnosno uzansi i važećih propisa u građevinarstvu te poštovanje instrukcija vezanih za transport, skladištenje i ugradnju koje su date u katalozima prodavca;
h)   Garancija vrijedi ukoliko su korišteni isključivo proizvodi i robe davaoca garancije (vijci, opšavi, oluci, i ostalo);
i)    Garancija ne važi za mehanička oštećenja nastala poslije preuzimanja robe, u slučajevima više sile i oštećenja uzrokovana hemijskim i drugim negativnim uticajima iz okoline;
j)    Garanciju za kvalitet izvedenih montažnih radova daje Izvođač radova.

Korisni savjeti – Prilikom kupovine profilisanih limova obratite pažnju na slijedeće:
Koja je vrsta materijala (čelični limovi, aluminijski, bakarni…);
Koji je vrsta i stepen antikorozivne zaštite ( Alu-Zinc, Zn, primer…);
Koja je vrsta i stepen završnog zaštitnog sloja lima (poliester, pural, plastisol…);
Koje je porijeklo strojeva i alata koji profilišu limove;
Tražite da Vam pokažu obrazac pisane garancije prije nego što dogovorite kupovinu.

Dobitnici smo mnogih plaketa i međunarodnih priznanja od kojih izdavajamo: ZEPS-ova priznanja za proizvode: lim u obliku crijepa i termoizolacioni panel, kao i plaketu Općine Ilidža za postignute rezultate u radu i upošljavanju radnika. Firma je od 2003. godine nosilac međunarodnog certifikata ISO 9001:2000 odnosno ISO 9001:2008 koji je izdala renomirana njemačka certifikacijska kuća TUW Bayern iz Minhena. Naši kupci i poslovni partneri u zemlji i svijetu su se uvjerili u profesionalnost i odgovornost našeg tima koji kupca uvijek stavlja na prvo mjesto.