Izvršen prijem elemenata nove linije termoizolacionih panela

Početak nove poslovne godine u Alternativi protiče u znaku priprema za montažu nove proizvodne linije panela od kamene vune.

Generalni direktor Alternative Salih Lemeš i izvršni direktor Harun Lemeš izvršili su prijem elemenata nove linije u tvornici proizvođača u Italiji.

Sukcesivni transport i montaža novih elemenata linije su već otpočeli i bit će završeni tijekom mjeseca aprila.

Već u maju u Alternativinoj fabrici će se obaviti prva probna proizvodnja termoizolacionih panela od kamene vune.