Stropni lim – STROPING

Stropne obloge od profiliranih limenih elemenata pružaju velike mogućosti u kombiniranju materijala i boja za vrhunski izgled nastrešnice, stropa ili fasade.  Stroping – plitko profilirani lim sa skrivenim spojem ima širinu profila 250 mm, a dužina elemenata se radi po narudžbi kupca.

Tehničke karakteristike