Trapezni lim – ELEGANT

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rješenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Također se koristi i kod sendvič izvedbi kao donji lim sendviča.

Ekonomičnost i široke mogućnosti primjene su osnovna prednost ovog profila. Pokrivna širina trapeznog lima ELEGANT je 1.100 mm, a potrebnu dužinu, debljinu i boju određuje kupac. Visina rebra kod ovog profila je 20 mm.

Trapezni lim ELEGANT je fleksibilno rješenje, jer se može postavljati na različite tipove podkonstukcije (betonske, čelične, drvene), a svoju primjenu je našao i kod lučnih krovova. Pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za ugradnju.

Trapezni lim ELEGANT posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti što je verificirao IMK – Institut za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primjenjenim repromaterijalima.

Tehničke karakteristike