Trapezni lim – MASTER

Trapezno profiliran lim Master je u pravilu nosivi krovni lim, ali se može koristiti i za oblaganje fasada. Posjeduje odlične karakteristike izdržljivosti pri velikim opterećenjima. Standardno se isporučuje sa ojačanjima u donjoj zoni profila. Svi trapezni limovi se mogu proizvoditi sa antikondenznim filcem.

Tehničke karakteristike