Rekonstrukcija platoa za odlaganje panela sa industrijskom saobraćajnicom

U toku je implementacija projekta rekonstrukcije platoa za odlaganje panela sa industrijskom saobraćajnicom, ukupne površine 5.000 m2.

Cilj projekta je uređivanje unutrašnjeg saobraćaja i protokola utovara kamiona. S obzirom na veliki dnevni broj utovara, kako za izvoz, tako i za domaće tržište, cilj nam je da se proces utovara i otpreme završi u rekordno kratkom roku.

Procijenjena vrijednost projekta je 1.200.000,00 KM.