Sanacija sportske dvorane „Mladost“ Visoko u završnoj fazi

Sanacija krova sportske dvorane „Mladost“ Visoko u završnoj je fazi.

Firma Alternativa d.o.o. sa Općinom Visoko potpisala je ugovor za sanaciju krova sportske dvorane „Mladost“ Visoko početkom oktobra, nakon što je u postupku javne nabavke odabrana kao najpovoljniji izvođač radova.

Vrijednost projekta je oko 125.000 KM, a površina krovne konstrukcije koja će biti sanirana iznosi oko 2.000 m2.

Obzirom na povoljne vremenske uvjete radovi će biti završeni i prije ugovorenog roka.