Sandwich panels with Mineral wool

Krovni termopaneli sa ispunom od kamene vune naročito su pogodni gdje se zahtjeva vatrootpornost. Sastoje se od dva profilisana lima i konstruktivne izolacije od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1.
Više
Zidni paneli sa skrivenim vijkom Topterm ZPrw sastoje se od dva profilisana lima i ispune od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1. Koriste se za objekte koji treba da zadovolje visoke zahtjeve po pitanju protivpožarnosti, a najčešće su to objekti gdje je velika koncentracija ljudi, kao što su trgovački centri. zdravstveni kompleksi ili sportski objekti.
Više
Zidni paneli sa vidljivim vijkom i nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1 najčešće se koriste za izradu unutrašnjih pregradnih zidova, oblaganje plafona u industrijskim objektima, ali i kao fasadni paneli u slučajevima kad se zahtijeva vatrootpornost objekta.
Više