Krovni termoizolacioni panel: Topterm KP Agro

Krovni paneli za specijalne namjene unutrašnjeg prostora. Najčešće se koriste za agroindustriju, stočne i peradarske farme. Sastoje se od vanjske obloge od čeličnog plastificiranog lima i unutrašnjeg sloja od PRVF materijala, posebno su osmišljeni za oblaganje objekata namijenjenih poljoprivredi i stočarstvu. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.

Tehničke karakteristike