Krovni termoizolacioni panel – Topterm KP Flex

Krovni paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profiliran lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa vanjske strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.

Tehničke karakteristike