Trepezni lim – STRONG

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

Ovaj visokonosivi profil se koristi i kao stropni i kao krovni lim, gdje u odgovarajućoj debljini lima može da zadovolji i raspone nosača do 5 m1. Upotrebljava se i kao sastavni dio tzv. HI-Bond-a, kao nosač – tercijarna konstrukcija kod krovova sa blagim nagibom. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra trapeznog lima STRONG.

Pokrivna širina visokonosivog trapeznog profila STRONG je 900 mm, a visina rebra 80 mm. Dužinu ovog trapeznog lima, boju i debljinu određuje kupac, a najoptimalnije rješenje će se postići u konsultaciji sa našim projektnim biroom. Debljina materijala koji se koristi za proizvodnju visoko nosivog profila STRONG je u rasponu od 0,70 mm do 1,25 mm.

Trapezno profilisani lim STRONG ima izuzetnu nosivost pri velikim opterećenjima u kombinaciji sa PVC varenom folijom sa gornje strane, bilo da se ugrađuje kao krovni ili kao stropni lim. STRONG, trapezno profilisani lim, se standardno isporučuje sa dodatnim ojačanjima u donjoj zoni lima koji stvaraju bolji estetski efekat, ali i dodatno ojačavaju ovaj lim tako da trapezno profilisani lim sa ojačanjima omogućava brzu, laku i bezbjednu montažu.

STRONG se proizvodi od čeličnog pocinčanog plastificiranog bojenog lima, a mogu se koristiti i drugi materijali kao što su pocinčani lim i sl.

Trapezni lim STRONG je fleksibilno rješenje, jer se može postavljati na različite tipove podkonstukcije od betonske, čelične, drvene i sl., a pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za te vrste posla.

Trapezni lim STRONG posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti, što je verificirao IMK – Institut za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primjenjenim repromaterijalima.

Tehničke karakteristike