Uspješno okončan projekat izgradnje hale u Austriji

Projekat montaže naših termoizolacionih panela na hali u Austriji uspješno je završen.

Na objektu lociranom u blizini Beča ugrađeno je preko 4.500 m2 panela o čijem vrhunskom kvalitetu svjedoče fotografije u prilogu:

Alternativa je izuzetno ponosna na još jedan u nizu uspješnih projekata u zemljama okruženja.