alternativa-iso-2021

Uspješno proveden drugi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Početkom mjeseca februara ove godine u našoj firmi proveden je 2. nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Audit je obavio vodeći regionalni auditor, g. Jasmin Hamza.

Organizacijske jedinice i procesi koje su bile predmet audita su: rukovodstvo i rukovodni proces, ljudski resursi, proces nabavke, proces planiranja realizacije proizvoda, infrastruktura, radna okolina i mjerna sredstva, proces proizvodnje, procesna i završna kontrola te upravljanje QMS-om.

Prilikom pregleda i ocjene dokumentacije svaka auditirana jedinica postigla je izvanredne rezultate, bez kritičnih neusklađenosti i sa mnoštvom pozitivnih zapažanja. Usvojeni su prijedlozi za poboljšanja procesa u organizacionim jedinicama naše firme koja ćemo timski realizirati i koja će se implementirati do kraja tekuće godine.