Sinusni limovi

Sinusoidnio profilisani limovi se najčešće koriste kao fasadna obloga za privredne objekte. Sendvič izvedba fasade se finalnom oblogom Sinoval profila predstavlja izuzetno funkcionalno i atraktivno rješenje, naročito pri oblaganju većih fasadnih površina. .
Više
Izuzetno atraktivan izgled fasadne obloge se postiže kombinacijom Estetik sinusoidnog lima i kasetne obloge.
Više

Trapezni i sinusni limovi koje proizvodi kompanija Alternativa d.o.o. Sarajevo su izvrstan i pouzdan proizvod za pokrivanje i oblaganje objekata. Široku primjenu ovi limovi imaju kod industrijskih hala, stambenih i poslovnih objekata, prodajnih centara, skladišta, nadstrešnica, štala, garaža i pomoćnih objekata.

Svi trapezni i sinusni profili se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim žlijebom koji u potpunosti omogućava pravilno funkcioniranje krovnog pokrivača. Trapezno i sinusno profilisani limovi se proizvode u pločama, tačne dužine u profilu i boji po zahtjevu kupca, tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. S ovako profilisanim limovima i uz stručno osoblje, montaža lima je puno lakša i preciznija. Svi profili se rade od pocinčanog, plastificirano bojenog lima debljine od 0,70 mm. Također, možemo valjati i aluminijske, pocinčane i inox limove.

Trapezni i sinusni limovi se pričvršćuju specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu lima, a ugradnju ovih profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za ovu vrstu djelatnosti. Vijke je moguće poručiti u željenoj boji i za bilo koju vrstu konstrukcije: drvo, metal ili beton.

Kompletan asortiman trapeznih i sinusnih limova posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti što je verificirano od strane IMK- Instituta za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primljenim repromaterijalima.