Profili I Prateći elementi za suhu gradnju

Profili I Prateći Elementi Za Suhu Gradnju

U svom proizvodnom asortimanu, Alternativa nudi i profile za suhu gradnju. Spušteni plafoni sa visećom metalnom konstrukcijom pružaju mnoštvo mogućnosti prilikom gradnje i uređenja enterijera.

Ovi plafonski sistemi služe za redukciju visine prostorija, pokrivanje instalacija u plafonskoj šupljini, a u njih se lako integrišu sistemi osvjetljenja, provjetravanja i klimatizacije.

Profili za stropove

Spušteni stropovi s ovješenom metalnom podkonstrukcijom pružaju mnoštvo mogućnosti prilikom gradnje i uređenja enterijera. Ovi stropni sistemi zadovoljavaju sve funkcionalne i estetske zahtjeve. Služe za redukciju visine prostorija, pokrivanje instalacija u stropnoj šupljini, a u isti se lako integriraju sistemi: osvjetljenja, provjetravanja i klimatizacije. Također, u spuštene stropove se može dodati termoizolacija i time dobiti dodatna funkcija stropa sa poboljšanom toplotnom i zvučnom izolacijom. Montaža podkonstrukcije za spuštene stropove je jednostavna i brza. Dva osnovna profila koja se koriste za spuštene stropove su UD30 i CD60 te potrebni ovjesni elementi. Alternativa d.o.o. pored standardnih, proizvodi dužinu profila po želji kupca. Svi profili se rade od čeličnog pocinčanog lima i ojačani su sistemom embosiranja. Osim podkonstrukcije, Alternativa d.o.o. kupcima može ponuditi i kompletan asortiman vijaka za ove radove.

Profili za fasade

Sastavni dio mašinskog malterisanja podrazumijeva i postavljanje čeličnih, pocinčanih, ugaonih profila kao zaštitnika svih uglova objekta koji se malterišu (uglovi, stubovi, grede). Zahvaljujući jačoj konstrukciji ivice i mrežice profila, omogućeno je brže i kvalitetnije formiranje uglova, a ujedno profili pružaju veću otpornost na udar. Profili su izrađeni od čeličnog obostrano pocinčanog lima, što garantuje otpornost na koroziju kao i dugotrajnost.

Profili za zidove

Izgradnjom suhomontažnih zidova se postiže znatna ušteda troškova i vremena u usporedbi sa konvencionalnim zidovima. Zidovi se mogu raditi kao zidne obloge ili pregradni zidovi. Alternativa d.o.o. u svom asortimanu ima profile za podkonstrukciju debljine 50, 75 i 100 mm. Kombinacijom horizontalnih UW i vertikalnih CW profila se formira zidna obloga ili pregradni zid. Šupljina zida je idealna za racionalno sprovođenje instalacija svih vrsta, naročito što vertikalni CW profili imaju urađenu „H“ perforaciju za ovu namjenu. Pored standardnih dužina, Alternativa d.o.o. proizvodi i dužine profila po želji kupca. Svi profili se rade od čeličnog pocinčanog lima i ojačani su sistemom embosiranja. Osim podkonstrukcije, Alternativa d.o.o. kupcima može ponuditi i kompletan asortiman vijaka za ove radove.

Profili za malter

Profili za malterisanje su neizbježni u cilju ekonomičnog i preciznog izvođenja radova sa tradicionalnim cementnim i krečnim malterima. Profili se rade od čeličnog pocinčanog lima i kada se koriste u vlažnim prostorijama moraju biti potpuno zaštićeni malterom. Ugradnja profila je jednostavna. Isti se fiksiraju malterom za lijepljenje na podlogu nakon čega se postavljaju vodilice pomoću zategnutog kanapa. Pocinčane čelične profile je zabranjeno sjeći brusilicom kako ne bi došlo do oštećenja sloja cinka, što može dovesti do korodiranja profila. Alternativa d.o.o. pored standardnih, proizvodi i dužine profila po želji kupca.

Prateći elementi za suhu gradnju

U svom proizvodnom asortimanu Alternativa nudi i profile za suhu gradnju. Spušteni stropovi, s ovješenom metalnom konstrukcijom, pružaju mnoštvo mogućnosti prilikom gradnje i uređenja enterijera. Ovi stropni sistemi služe za: redukciju visine prostorije, pokrivanje instalacija u stropnoj šupljini, a u isti se lako integriraju sistemi osvjetljenja, provjetravanja i klimatizacije. Za spuštene stropove se koriste dva osnovna profila UD30 i CD60 te potrebni ovjesni elementi. Pored stropnih, proizvodimo i zidne profile za podkonstrukciju debljine 50, 75 i 100 mm. Kombinacijom horizontalnih UW i vertikalnih CW profila se formira zidna obloga ili pregradni zid. Pored standardnih dužina, sve profile proizvodimo i u dužinama po želji kupca. Svi profili se rade od čeličnog pocinčanog lima i mogu biti ojačani sistemom embosiranja. Osim podkonstrukcije, u svom asortimanu imamo i sve vrste samourezujućih vijaka za drvenu i metalnu konstrukciju, vijke sa tiplom i udarne ankere za pričvršćenje stropnog ovjesa.