Samouklapajući limovi

Profilisani limovi


Prednosti proflisanih limova u odnosu na ostale krovopokrivačke materijale su:

 • Širok izbor profila i boja koji omogućavaju kupcu da dizajnira izgled krova prema svojim željama
 • Brza i jednostavna montaža zahvaljujući isporucu tabli na dužinu prema želji kupca
 • Mala težina krova čime se ostvaruju uštede na podkonstrukciji
 • Visoka čvrstoća materijala i 100%'na vodootpornost
 • Dugotrajna izdržljivost materijala u svim klimatskim uslovima
 • Fleksibilnost pokrova koji omogućava zakrivljene linije na krovu, valjkaste elemente i slično
 • Svi profilisani limovi su dizajnirani na način da potpuno apsorbuju vanjske zvukove
 • Mogućnost isporuke svih profilisanih limova s antiknondenznim filcom sa donje strane
 • Kratki rokovi isporuke
 • Mogućnost narudžbe svih neophodnih pratećih elemenata na jednom mjestu
 • Svi prateći elementi u boji krova

Samoukapajući lim – EXCLUSIVE

EXCLUSIVE samouklapajući fasadni lim je proizvod u ponudi firme Alternativa d.o.o. koji je svoju odličnu reputaciju stekao širom Europe.

Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni, ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda, vrlo brzo je postao standard i u našoj zemlji.

Po svom izgledu EXCLUSIVE najviše podsjeća na klasični falcani lim i on je, zapravo, jedno dosta unaprijeđeno rješenje istog. Ovaj moderni i inovativani profil omogućava instalaciju kompletne fasade bez ijednog vidljivog vijka, što je vrlo čest zahtjev investitora.

Elegantna ojačanja po dužini profila daju mu efektan izgled. Posebna pogodnost EXLUSIVE samouklapajućeg krovnog i fasadnog lima je mogućnost primjene kod velikog broja raznih fasadnih podkonstrukcija.

Montaža se može izvršiti jednoslojno, na ravnu plohu ili u kombinaciji sa čeličnom podkonstrukcijom čija je osnova ELEGANT trapezno profilisani lim.

Pokrivna širina jedne table EXCLUSIVE lima iznosi 475 mm, dužina, debljina i boja lima se prilagođavaju potrebama kupca. Vertikalno montirane prelazne lajsne u kombinaciji boja daju mu odličan izgled i efekat.

Osim čeličnog pocinčanog, plastificiranog, bojenog lima koji se standardno koristi za proizvodnju ovog profila, mogu se koristiti i drugi materijali, kao što su: aluminijski bojeni lim, bakarni lim, titanium-cink lim i sl.

Samouklapajući lim EXCLUSIVE posjeduje izuzetne tehničke karakteristike što je verificirao IMK – Institut za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu.

Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primijenjenim repromaterijalima.

Prateći elementi krova i fasada Limarska galanterija

Standardne boje za profilisane limove