Prateći elementi krova i fasada

Prateći elementi krova i fasade su neophodni za kvalitetno i potpuno funkcionisanje krovnih i fasadnih površina.

Za obezbjeđenje dodatnog osvjetljenja možemo vam ponuditi ravne i profilisane višeslojne polikarbonatne ploče, svjetlosne trake i kupole. Kupole mogu imati automatsko ili ručno otvaranje. Kupole sa automatskim otvaranjem su u principu povezane sa vatrodojavnim sistemom.

U proizvodnom programo imamo i profilisane limove sa antikondenznim filcom koji apsorbuje stvoreni kondenz i sprečava kapanje. Filc apsorbuje i zadržava 1 l/m2 stvorenog kondenza.
Ako je obezbjeđeno prirodno provjetravanje i ventilacija, filc se automatski suši.

Prednosti lima sa antikondenznim filcom:
– sprečava kapanje kondenza,
– parapripusna folija nije potrebna,
– garancija na zaljepljivost 10 godina,
– bakteriološki je otporan.