Novi profil ATLAS dostupan kupcima

Obavještavamo naše cijenjene kupce da je novi profil u spektru limova trapeznih profila, komercijalnog naziva ATLAS (TR-152/288/864), zvanično dostupan.
Visina profila od 152 mm i nosivost i do 600 cm na većim rasponima između sekundarnih nosača, ATLAS čini široko primjenjivim u gradnji industrijskih objekata velikih površina i raspona.
Profil se proizvodi od strukturnog čelika, pri čemu raspolažemo sa velikim količinama lima debljine 0.75 i 0.88 mm za promptnu isporuku.

Više

Car u paleti trapeznih limova

Sa zadovoljstvom obavještavamo naše cijenjene kupce da smo naš asortiman trapezno profilisanih limova obogatili sa novim profilom komercijalnog naziva ”ATLAS” (TR-152/288/864).

Zbog visine profila od 152 mm i visoke nosivosti na većim rasponima između sekundarnih nosača, predviđen je kao podloga za termoizolaciju i SIKA foliju za ravne krovove, pri čemu se koristi kao tercijarna konstrukcija. Stoga je široko je primjenjiv u gradnji industrijskih komercijalnih objekata velikih površina koji zahtijevaju raspone između sekundarnih nosača od 6 i više metara.

ATLAS  se proizvodi od strukturnog čelika u debljinama od 0.75, 0.88, 1 i 1.2 mm, na potpuno automatizovanoj liniji dugoj 50 m. Njime smo u potpunosti kompletirali sve elemente krovova i fasada u industrijskoj gradnji objekata, a tržištu ćemo ga moći ponuditi već u prvim danima avgusta mjeseca tekuće godine.

Alternativa iskoristila krizu: Orijentisali se na regionalno i EU tržište

Sarajevsku kompaniju Alternativa nije pokolebala kriza izazvana koronavirusom da nastavi sa svojim planovima.

Sarađujući sa kineskim kompanijama, imali su sreću da se odmah na početku epidemije koronavirusa u Kini upoznaju sa njegovim negativnim posljedicama. Podijelili su iskustva sa kineskim partnerima i u najvećoj mjeri dobro su se pripremili za nadolazeće probleme.

Prve nabavke dezinfekcionih sredstava izvršili su još mjesec dana prije proglašenja pandemije, izdali su i upute za ponašanje uposlenika, te su organizirali smjenski rad i rad od kuće, a sve u cilju minimiziranja kontakta  i socijalne interakcije.

Više