• Dobrodošli!
  • +387 33 475 850 | info@alternativa.ba | prodaja@alternativa.ba
  • Put Famosa 38,
    Hrasnica, Sarajevo | BiH
  • Put Srpskih branilaca,
    Banja Luka | BiH
  • Kičevska 13a,
    Beograd, Srbija

Lim u obliku crijepa

• Lim u obliku crijepa ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled. Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu koju zahtijeva investitor, što dalje omogućava laganu montažu.
Više
Lim u obliku crijepa TRADICIONAL je krovni pokrivač koji je našao svoje mjesto na tržištu, prvenstveno zahvaljujući visokoj nosivosti ovog profila. Visina rebra od 38 mm ga čini izuzetno jakim i otpornim profilom.Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa TRADICIONAL je 1.000 mm, a bruto širina iznosi 1082mm.
Više

Limovi u obliku crijepa su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istraživanja na području profilacije limova. U velikoj mjeri su zastupljeni na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, od malih montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih  stambenih kuća,do velikih stambenih zgrada i poslovnih  objekata,a posebno su prilagođeni za danas veoma aktuelne nadogradnje objekata, gdje su se praktično pokazali kao najbolje rješenje.

Prilagodljivost krovnih limova u obliku crijepa se očituje u mogućnostima njegove primjene na gotovo svim tipovima krova, pri čemu se investitoru omogućava da sam odabere željeni izgled krova i da pri tome ne mora voditi računa o ograničenjima krovnog pokrivača kao kod klasičnih krovova. Po svom dizajnu lim u obliku crijepa je sličan klasičnom pokrovu,a istovremeno otklanja sve njegove nedostatke.

Posebno treba naglasiti postojanost i izdržljivost krovnih limova u obliku crijepa, i to u svim klimatskim uslovima. Pošto se krovni limovi u donju zonu krovnog lima pričvršćavaju sprecijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podloškom, to im daje izuzetnu čvrstoću i čini ih otpornim na jake vjetrove,led i grad. Uz odgovovarajuću pripremu krovne konstrukcije i izolacije postiže se odlična zvučna i termička izolacija. Profil krovnog lima je projektovan na način da sam apsorbira buku  prilkom padanja kiše ili grada.

Mala težina krovnih limova olakšava njihov transport, istovar i podizanje ploča krovnog lima, a sama konstrukcija krova ne mora biti robusna kao kod klasičnih pokrova koji upijaju vodu i time dodatno opterećuju krovnu konstrukciju.

Krovni limovi se proizvode i isporučuju u pločama one dužine kakvu želi kupac, tako da nema gubitka materijala, a montaža je puno jednostavnija i preciznija. Ugradnju lima u obliku crijepa trebaju raditi stručna lica, osposobljena za tu vrstu posla.