• Dobrodošli!
  • +387 33 475 850 | info@alternativa.ba | prodaja@alternativa.ba
  • Put Famosa 38,
    Hrasnica, Sarajevo | BiH
  • Put Srpskih branilaca,
    Banja Luka | BiH
  • Kičevska 13a,
    Beograd, Srbija

Krovni termoizolacioni paneli PUR/PIR

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela.
Više
Krovni paneli za specijalne namjene unutrašnjeg prostora. Najčešće se koriste za agroindustriju, stočne i peradarske farme. Sastoje se od vanjske obloge od čeličnog plastificiranog lima i unutrašnjeg sloja od PRVF materijala, posebno su osmišljeni za oblaganje objekata namijenjenih poljoprivredi i stočarstvu. Proizvode
Više
Krovni paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profiliran lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa vanjske strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.
Više
Krovni termopaneli sa ispunom od mineralne vune naročito su pogodni gdje se zahtjeva vatrootpornost. Sastoje se od dva profilisana lima i konstruktivne izolacije od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1.
Više