• Dobrodošli!
 • +387 33 475 850 | info@alternativa.ba | prodaja@alternativa.ba
 • Put Famosa 38,
  Hrasnica, Sarajevo | BiH
 • Put Srpskih branilaca,
  Banja Luka | BiH
 • Kičevska 13a,
  Beograd, Srbija

Lim u obliku crijepa Elite

Profilisani limovi


Prednosti proflisanih limova u odnosu na ostale krovopokrivačke materijale su:

 • Širok izbor profila i boja koji omogućavaju kupcu da dizajnira izgled krova prema svojim željama
 • Brza i jednostavna montaža zahvaljujući isporuci tabli na dužinu prema želji kupca
 • Mala težina krova čime se ostvaruju uštede na podkonstrukciji
 • Visoka čvrstoća materijala i 100%'na vodootpornost
 • Dugotrajna izdržljivost materijala u svim klimatskim uslovima
 • Fleksibilnost pokrova koji omogućava zakriviljene linije na krovu, valjkaste elemente i slično
 • Svi profilisani limovi su dizajnirani na način da potpuno apsorbuju vanjske zvukove
 • Mogućnost isporuke svih profilisanih limova sa antiknondenznim filcom sa donje strane
 • Kratki rokovi isporuke
 • Mogućnost narudžbe svih neophodnih pratećih elemenata na jednom mjestu
 • Svi prateći elementi u boji krova

Lim crijep ELITE

Lim u obliku crijepa ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.
Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled.
Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu koju zahtijeva investitor, što dalje omogućava laganu montažu.
Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa ELITE je 1.100 mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.185 mm.
Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm, a visina vala je 28 mm.
Također, možemo raditi dužinu crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju ovog krovnog pokrivača trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.


Prateći elementi krova i fasada Limarska galanterija

Standardne boje za profilisane limove