Trapezni lim STRONG

Profilisani limovi


Prednosti proflisanih limova u odnosu na ostale krovopokrivačke materijale su:

 • Širok izbor profila i boja koji omogućavaju kupcu da dizajnira izgled krova prema svojim željama
 • Brza i jednostavna montaža zahvaljujući isporuci tabli na dužinu prema želji kupca
 • Mala težina krova čime se ostvaruju uštede na podkonstrukciji
 • Visoka čvrstoća materijala i 100%'na vodootpornost
 • Dugotrajna izdržljivost materijala u svim klimatskim uslovima
 • Fleksibilnost pokrova koji omogućava zakriviljene linije na krovu, valjkaste elemente i slično
 • Svi profilisani limovi su dizajnirani na način da potpuno apsorbuju vanjske zvukove
 • Mogućnost isporuke svih profilisanih limova sa antiknondenznim filcom sa donje strane
 • Kratki rokovi isporuke
 • Mogućnost narudžbe svih neophodnih pratećih elemenata na jednom mjestu
 • Svi prateći elementi u boji krova

Trapezni lim STRONG

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

Ovaj visokonosivi profil se koristi i kao stropni i kao krovni lim, gdje u odgovarajućoj debljini lima može da zadovolji i raspone nosača do 5 m1.

Upotrebljava se i kao sastavni dio tzv. HI-Bond-a, kao nosač – tercijarna konstrukcija kod krovova sa blagim nagibom. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra trapeznog lima STRONG.

Pokrivna širina visokonosivog trapeznog profila STRONG je 900 mm, a visina rebra 80 mm.

Dužinu ovog trapeznog lima, boju i debljinu određuje kupac, a najoptimalnije rješenje će se postići u konsultaciji sa našim projektnim biroom. Debljina materijala koji se koristi za proizvodnju visoko nosivog profila STRONG je u rasponu od 0,70 mm do 1,25 mm.

Trapezno profilisani lim STRONG ima izuzetnu nosivost pri velikim opterećenjima u kombinaciji sa PVC varenom folijom sa gornje strane, bilo da se ugrađuje kao krovni ili kao stropni lim.


STRONG, trapezno profilisani lim, se standardno isporučuje sa dodatnim ojačanjima u donjoj zoni lima koji stvaraju bolji estetski efekat, ali i dodatno ojačavaju ovaj lim tako da trapezno profilisani lim s ojačanjima omogućava brzu, laku i bezbijednu montažu.

STRONG se proizvodi od čeličnog pocinčanog plastificiranog bojenog lima, a mogu se koristiti i drugi materijali kao što su pocinčani lim i sl.

Trapezni lim STRONG je fleksibilno rješenje, jer se može postavljati na različite tipove podkonstrukcije od betonske, čelične, drvene i sl., a pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za te vrste posla.

Trapezni lim STRONG posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti, što je verificirao IMK – Institut za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primijenjenim repromaterijalima.

Prateći elementi krova i fasada Limarska galanterija

Standardne boje za profilisane limove