Euro-Roal i Alternativa udružuju snage za prodaju panela u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Aleksandar

 

Kompanije Euro-Roal d.o.o. Doboj Jug i Alternativa d.o.o. Sarajevo potpisale su zajednički Ugovor o zastupanju i prodaji krovnih i zidnih panela na tržištu Hrvatske i Crne Gore. Euro-Roal je na području ove dvije zemlje prisutan već duže vrijeme sa vlastitim lagerima i kompletnim asortimanom koji imaju u matičnoj kompaniji, te će ovim zastupništvom predstaviti i ponuditi nove vrijednosti.

Namjera i cilj kompanije Euro-Roal jeste jačati odnose sa bosansko-hercegovačkim kompanijama te kroz zajednički nastup osnažiti prisustvo i status na regionalnim tržištima na kojima ova kompanija već ima stabilnu poziciju.

lz obje kompanije, potpisnice Ugovora o zastupništvu, poručuju da je došlo vrijeme da se firme iz BiH ujedine u svom nastupu i zajedno predstave na tržištima izvan naše zemlje. Ovakve saradnje omogućit će bolji i lakši proboj na ta tržišta i prezentaciju domaćih kompanija u pozitivnom svjetlu, kao snažne i kvalltetne kompanije koje su spremne na saradnju i odgovor na najzahtjevnije tržišne potrebe.

,,Uspjeli smo pronaći zajednički sadržilac i interes za tržista Hrvatske i Cme Gore. Euro-Roal i Euro-Metali u Hrvatskoj i Crnoj Gori, sa svojim asortimanima i uslugama koje nude, su procijenili da mogu proširiti ponudu i sa proizvodima kompanije Alternativa, koja svojim vrhunskim proizvodima može udovoljiti svim zahtjevima kupaca kako na Balkanu tako i u državama EU i šire”, poručili su iz kompanlje Euro-Roal.

Alternaliva d.o.o. je jedan od najvećih proizvođača panela, krovnih i fasadnih limova, metalnih elemenata za krov i fasadu, kao i prateće građevinske galanterije. Rangirana kao “brzorastuća kompanija” u Bosni i Hercegovini, svoju lidersku poziciju nastoji zadržati kontinuiranim ulaganjem i saradnjom sa pouzdanim partnerima.

Krovni paneli kompanije Alternativa koriste se i za konstrukcije potrebne za instalaclju solarnih slstema. Euro Solar, sektor u sklopu Hifa-Oil, regionalno prepoznatljiv po najkvalitetnijim rješenjima za projektovanje i izgradnju fotonaponskih postrojenja, koristi upravo ove krovne panele u procesu instalacije solarnih elektrana.

Kompanija Euro-Roall d.o.o. Doboj Jug, kao članica grupacije Hifa-Oil, prepoznatljiva je kao jedan od vodećih distributera arhitektonskih građevinskih sistema, kao i obojenih profila za industrijsku namjenu. Svoj regionalno uspješan koncept poslovanja iz matične kompanije prenijeli su i u novu kompaniju Euro-Roal d.o.o. Zagreb. Pored Hrvatske, kompanije Euro-Metali i Euro-Roal udruženo djeluju i na tržištu Crne Gore u okviru savremenog ,,Steel centra” u Podgorici.

Cilj je zajednički, svoje uspješne priče i korektne dugoročne odnose proširiti i na susjedno tržište, te na taj način osigurati širenje poslovanja van matične države.