• Dobrodošli!
  • +387 33 475 850 | info@alternativa.ba | prodaja@alternativa.ba
  • Put Famosa 38,
    Hrasnica, Sarajevo | BiH
  • Put Srpskih branilaca,
    Banja Luka | BiH
  • Kičevska 13a,
    Beograd, Srbija

Termoizolacioni paneli Kamena vuna

Krovni termopaneli sa ispunom od kamene vune naročito su pogodni gdje se zahtjeva vatrootpornost. Sastoje se od dva profilisana lima i konstruktivne izolacije od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1.
Više
Zidni paneli sa skrivenim vijkom Topterm ZPrw sastoje se od dva profilisana lima i ispune od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1. Koriste se za objekte koji treba da zadovolje visoke zahtjeve po pitanju protivpožarnosti, a najčešće su to objekti gdje je velika koncentracija ljudi, kao što su trgovački centri. zdravstveni kompleksi ili sportski objekti.
Više
Zidni paneli sa vidljivim vijkom i nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1 najčešće se koriste za izradu unutrašnjih pregradnih zidova, oblaganje plafona u industrijskim objektima, ali i kao fasadni paneli u slučajevima kad se zahtijeva vatrootpornost objekta.
Više