Wall Sandwich Panels

Topterm ZPrw

Zidni termoizolacioni panel / sendvič panel

Zidni panel sa vidljivim vijkom: Topterm ZPrw

Zidni paneli sa vidljivim vijkom i ispunom od nezapaljive višeslojne kamene vune klase A1 najčešće se koriste za izradu unutrašnjih pregradnih zidova, oblaganje stropova u industrijskim objektima, ali i kao fasadni paneli u slučajevima kada se zahtijeva vatrootpornost objekta.

Standardna širina panela je 100cm. Dužine se rade prema želji kupca, a u rasponu od 2,5 do 16m.

Proizvode se u debljinama od 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 ili 200 mm.

Kupcu su na raspolaganju širok spektar boja i tri profilacije limova.

Tehničke karakteristike:

Vrste profilacije


mikroprofil

Ravni profil profilacija

Alternativa

Tvornica termoizolacionih / sendvič panela, profilisanih limova, limarske galanterije i komunalne opreme.
+387 33 475 850 or Kontakt