• Dobrodošli!
  • +387 33 475 850 | info@alternativa.ba | prodaja@alternativa.ba
  • Put Famosa 38,
    Hrasnica, Sarajevo | BiH
  • Put Srpskih branilaca,
    Banja Luka | BiH
  • Kičevska 13a,
    Beograd, Srbija

Krovni termoizolacioni panel / Topterm KP

Topterm KP

Krovni termoizolacioni panel / Sedvič panel

Krovni termoizolacioni paneli / Sendvič paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od poliuretana te imaju izuzetna termoizolaciona svojstva bez obzira da li se radi u PUR ili PIR ispuni.

Spoljna strana panela je trapezno profilisani lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju, čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešče radi kao linijsko profilisanje, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilisanje ili ravni profil. Minimalan nagib krovne ploče je 5° C ili manje, ako su ispunjeni posebni uslovi.
Kupci mogu da naručuju i krovne panele sa prepustom gornjeg trapeznog lima, gde se prilikom proizvodnje na dijelu prepusta aplicira zaštitna traka za lakše čiščenje poliuretanske ispune. Dužina prepusta se radi po želji kupca od 70 do 300mm.

Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može da bira i boju i debljinu limova.

Tehničke karakteristike

Alternativa

Tvornica termoizolacionih / sendvič panela, profilisanih limova, limarske galanterije i komunalne opreme.
+387 33 475 850 or Kontakt